Smart Business Parcs LoRa Netwerk

Smart Business Parcs LoRa

Smart Business Parcs Nederland is een initiatief van samenwerkende ondernemers in de regio Overbetuwe om te komen tot slimme bedrijventerreinen.

Zij rollen gezamelijk met Oost NV en de gemeente Overbetuwe op bedrijventerreinen een open LoRa-netwerk uit conform de opzet van TTN.

Het doel van Smart Business Parcs is enerzijds te werken met gemeenten om te komen tot een efficient beheer van bedrijventerreinen en anderzijds het stimuleren van innovatie bij ondernemers door de koppeling met The Internet Of Things.

In de ontwikkeling van Smart Business Parcs worden er testen uitgevoerd met sensoren voor mobiliteit, veiligheid, beheer openbare ruimte en weer-metingen. Gemeenten geven zelf aan welke sensoren ze willen ontwikkelen die een bijdrage leveren aan een optimaal beheer.

Ondernemers kunnen experimenteren met dit netwerk vanwege het open karakter en de mogelijkheid zelf sensoren te ontwikkelen.

Vanaf november 2015 is dit netwerk operationeel in de genoemde regio. Een uitrol naar andere bedrijventerreinen staat gepland voor 2016.

Smart Business Parcs organiseert ook regelmatig informatie bijeenkomsten en hackathons voor het Internet of Things.

Meer informatie opĀ smartparcs.