Smart Business Parcs – Introvideo –

Een overzicht van de mogelijkheden binnen het 1e Smart Business Parc in Nederland.
Meer informatie op smartparcs.nl.