LoRa netwerk in de Achterhoek

sensorachterhoek

‘Het Internet Huis’ uit Doetinchem en ‘LNAGRO de Ondernemerij’ uit Ulft, initieerden onlangs een dekkend LoRa-netwerk in de Achterhoek. Het doel is dat boeren goedkoop, gemakkelijk en snel digitale innovaties kunnen toepassen. Dit project kwam mede tot stand door financiering van Rabobank, Univé, Waterschap Rijn en IJssel en Achterhoek 2020.

LoRa staat voor Low Range, wat betekent dat communicatie plaatsvindt op een zeer lage frequentie van 850 megahertz (Mhz). Hierbij wordt het mobiele telefoonverkeer niet in de weg gezeten, omdat die providers gebruikmaken van veel hogere frequenties. Het LoRA-netwerk zal in eerste instantie als testlab ingericht worden, direct bruikbaar voor agrarische bedrijven, maar zeker ook interessant voor de onderwijsinstellingen in de regio om de vele verschillende – nog te ontwikkelen – sensortoepassingen te testen.

Anita Hoenderken, directeur van Het Internet Huis: “Er zijn al veel sensoren op de markt, er komen grote hoeveelheden data beschikbaar en de huidige computers beschikken over een enorme rekenkracht om die data te verwerken. Tot nu toe ontbrak het echter aan een goedkoop, snel en betrouwbaar netwerk om data tot bruikbare informatie te verwerken en de sensoren, chips en apparaten met elkaar te laten communiceren. Het LoRA-netwerk in de Achterhoek biedt nu voor boeren een betaalbare oplossing. LoRA jaagt zelfs de innovatie van “Internet of Things” aan. Minuscule sensoren kunnen bijvoorbeeld helpen om brand of diefstal te voorkomen. Stopt men ze in de grond dan meten ze de vochtigheidsgraad, gekoppeld aan dieren meten ze de gezondheid en productiviteit van de veestapel. Door beter meten kan de agrariër zuiniger en efficiënter werken, verspilling voorkomen en kosten drukken. Precisielandbouw plegen dus, waarbij veel partijen in de keten van de agri-business belanghebbend zijn.”

 

Hoenderken vervolgt: “De kracht van dit initiatief blijkt uit het feit dat partijen als Univé, Rabobank, Waterschap Rijn en IJssel en de Regio Achterhoek de realisatie van het benodigde antennepark direct wilden ondersteunen. Daarmee de Achterhoek op de kaart zettend, met een speciaal oog voor innovatie in de agri-sector.”

Meer informatie op www.sensornetwerkachterhoek.nl